Биз жѳнүндѳ

«Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» коомдук фонду өзүнүн ишмердүүлүгүн Айылдык кеңеш кызматынын (АКК) Кеңеш берүү - окутуу борбору (КБОБ) катары 2002-жылы баштаган. АКК КБОБ айыл чарба өндүрүшүн тиешелүү маалымат менен камсыздоо жана окутуу иштерин уюштуруу жолдору аркылуу колдоо иштерин жүргүзүп келген. Кеңеш берүү - окутуу борборунун (КБОБ) негизги максаттуу тобу – фермерлер менен түздөн-түз байланышта иш алып барышкан регионалдык Айылдык кеңеш берүү борборлору жана башка уюмдар болуп саналат.

АКК КБОБ консультанттар менен фермерлердин муктаждыгына жараша маалымат чогултууда жана аларды массалык маалымат каражаттары, электрондук жолдор аркылуу таратууда, окутууда, семинарларды уюштурууда, жана китепканалар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноду. КБОБнун окутуучу семинарлары мал чарбачылыгы, агрономия, кайра иштетүү, маркетинг жана фермердик экономика, кеңеш берүү кызматынын методологиясы жана ошондой эле кардарлар менен өнөктөштөрдүн билим базасын жана тажрыйбаларын камсыздоочу спецификалык темаларды өзүнө камтыды.

Басма сөз каталогу

Маалымат буклеттери.

TAIC.kg © 2011